Innovatiestrook bij Kloosters: weer een stap naar bouwen zonder CO2-uitstoot!

projectteam InnovA58 20-06-2022 907 keer bekeken

'Ik ben blij dat KWS investeert in elektrisch bouwmaterieel. En trots dat we met de Innovatiestrook A58 Kloosters samen weer een stap zetten op weg naar duurzame wegenbouw.” - Innovatiemanager Rijkswaterstaat Matthé van der Bruggen

KWS, onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur, heeft op de Innovatiestrook A58 bij Oirschot de eerste meters asfalt aangelegd met behulp van haar elektrische asfaltspreidmachine. De ontwikkeling en inzet van deze innovatieve asfaltspreider, die geen CO2 of fijnstof uitstoot, sluit aan bij de ambitie van KWS om duurzaam te ondernemen en is de volgende stap richting volledig emissievrij werken in 2030. De elektrische asfaltspreider wordt binnenkort ook op andere projecten ingezet en leidt tot een besparing van 46 ton CO2 per jaar.

Lees meer over hoe samenwerken aan klimaatneutrale en circulaire wegenbouw leidt tot heel concrete verbeteringen.

Hoe ziet een besparing van 46 ton CO2 er uit?

De elektrische asfaltspreidmachine bespaart 46 ton CO2 per jaar bij het asfalteren van wegen, vergeleken met dezelfde meters aanleg door een gewone asfaltspreidmachine. Maar hoe moet je je die hoeveelheid voorstellen?

De maat voor CO2 is kilogram of ton (1.000 kilogram). Wat moet je doen om 1 ton CO2 uit te stoten:

  • 6.000 km rijden met een dieselauto, dus 46 ton = 276.000 km rijden met een dieselauto.
  • 8 keer heen en weer vliegen van Amsterdam naar Londen (per passagier)
  • 1,5 jaar ademhalen

Ook huishoudelijk energieverbruik zorgt natuurlijk voor CO2 uitstoot: 4,8 ton bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas. 

Cookie-instellingen