Onderzoek gevolgen uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

projectteam InnovA58 18-06-2019 7392 keer bekeken

Op 29 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij het bepalen van maatregelen voor natuurherstel. Wat de gevolgen zijn van de uitspraak over het PAS voor projecten van Rijkswaterstaat wordt nu bekeken.

In de tussentijd gaan de voorbereidingen voor de beide Ontwerptracébesluiten (OTB’s) Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder onverminderd door. Op dit moment is echter niet te zeggen wanneer deze OTB’s  kunnen worden afgerond. Zodra hierover meer informatie bekend is, publiceren we dit via deze website.

Zie voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State onderstaande link:
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/

 

Cookie-instellingen